Wednesday

Chart data கிடைப்பதில் ஏற்ப்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறினால், இன்றைய சந்தை பற்றிய பகுப்பாய்வுகள் செய்ய இயலவில்லை, இதனை ஒட்டி இன்றைய பதிவுகளையும் புதிப்பிக்க முடியவில்லை , இதற்காக வருந்துகிறேன்,